Müşteri
Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Taşınmaz Mallar Dairesi Başkanlığı
İşin Adı
Tcdd Taşınmaz Mallara İlişkin Teknik Ve Sözel Verilerin Toplanması İşi
İşin Tanımı
TCDD Genel Müdürlüğü mülkiyetinde veya kullanımında bulunan yaklaşık 75 000 000 m2 taşınmaza ait kayıtlarının çıkartılarak bunların en iyi şekilde değerlendirilmesi ve coğrafi verilere gereksinim duyan diğer birimlere altlık olarak kullanılmak amacıyla kurum bünyesinde oluşturulacak Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) için gerekli verilerin toplanması, kullanıma sokulması veritabanının hazırlanması ARC GIS ürünleri (yazılımları) kullanılarak, verilerin GIS programına çevrilmesi, verilerin sisteme entegre edilmesi, veriler arasındaki ilişkilerin kurulması, sorgulanması ve kullanıcının isteğine göre görüntülenmesi ve her türlü çıktı işlemlerinin yapılması işlerinin tamamı
Proje Fotoğrafları