Müşteri
DSİ Genel Müdürlüğü
İşin Adı
Çoruh Nehri Üzerinde Yapılmakta Olan Hidrolik Yapılardan Dolayı Çoruh Havzasının Gürcistan Sınırından İtibaren Olası Mansap Ve Etkilerini Belirlemek Amacıyla Gürcistan-Karadeniz-Batum Sahili, Çoruh Nehri Ve Kolları 1/5000 Ölçekli Sayısal Renkli Orto-Foto Harita Yapımı İle Çoruh Nehri Ve Kollarınin Enkesitleri Alım İşi
İşin Tanımı
90 Km uzunluğunda ve 0,5 Km genişliğinde şeritvari orto-foto harita yapımı ve 40 adet nehir enkesitleri alımı
Proje Fotoğrafları