Yersel ve Fotogrametrik Harita Üretimi

Her türlü altyapı ve üstyapı inşaat sektörüne yönelik, en son teknolojileri kullanarak yersel ve fotogrametrik harita hizmetleri

İmar Planları

Kamu kuruluşları, belediyeler ve özel sektöre yönelik, imar planlarının hazırlanması

İmar Planı Uygulamaları

Kamu kuruluşları, belediyeler ve özel sektöre yönelik, her türlü imar uygulama hizmetleri

Yapı Sektörü

Her türlü bina inşaatına yönelik proje, mühendislik, danışmanlık hizmetleri

Otoyollar ve Devlet Yolları Proje Üretimi ,Danışmanlık

Kamu kuruluşları, belediyeler ve özel sektöre yönelik, tüm alt sektörleriyle birlikte her türlü yol projesi mühendislik, danışmanlık hizmetleri

Demiryolları Proje Üretimi, Danışmanlık

Demiryolu sektöründe yer alan tüm raylı ulaşım alanında, her türlü alt sektörleriyle birlikte mühendislik, danışmanlık hizmetleri

Çevre Düzeni Planları

Çevre Bakanlığı ve belediyelere yönelik çevre düzeni planları oluşturulması alanında mühendislik ve danışmanlık hizmetleri

Baraj Sektörü

Baraj sektörü alanında, proje mühendislik ve danışmanlık hizmetleri

Su Atıksu İletim Sistemleri ve Drenaj

Kamu kuruluşları, belediyeler ve özel sektöre yönelik her türlü su ve atıksu iletim sistemleri ve drenaj konusunda mühendislik ve danışmanlık hizmetleri

Kamulaştırma

Her türlü altyapı ve üstyapı inşaat faaliyet alanı kapsamında bulunan kamulaştırma hizmetleri

Doğalgaz ve Petrol İletim Sistemleri

Doğalgaz ve petrol iletim sistemine yönelik mühendislik ve danışmanlık hizmetleri

Jeolojik-Geoteknik Zemin Etütleri

Tüm altyapı ve üstyapı inşaat sektörüne yönelik her türlü jeolojik ve geoteknik zemin etüdünün yapılması

Köprü Mühendisliği

Demiryolu ve karayolu sektörüne yönelik her türlü köprü menfez duvar proje ve danışmanlık hizmetleri

GIS Uygulama-Kent Bilgi Sistemleri Kurulması

Çeşitli kamu kuruluşları ve belediyelere yönelik ArcGIS programı kullanım ile veri toplama, GIS uygulama ve kent bilgi sistemleri kurulması

Kadastro Uygulama

Tüm kamu kuruluşları ve belediyelere yönelik kadastro uygulama hizmetleri

Kentsel Tasarım

Tüm belediyelere yönelik kentsel tasarım proje ve danışmanlık hizmetleri

Peyzaj Ve Sulama

Tüm altyapı ve üstyapı sektörüne yönelik, peyzaj ve sulama proje ve danışmanlık hizmetleri