Mühendislik Faaliyetleri

Planlama ve Analiz

Projenin ileri aşamalarına geçmeden önce gerekli proje yönetim sistemi planının oluşturulması, makro ölçekte proje analizinin yapılması;

Fizibilite Etütleri

Her türlü yatırıma yönelik fizibilite çalışmalarının ve mukayeseli ön maliyet analizlerinin yapılması;

Ön Proje

Projelerin alternatifli olarak değerlendirilerek, müşteriye optimum seçimin yapılması konusunda gerekli veri sağlanması

Kesin Proje

Tüm proje alanlarında yersel ve fotogrametrik harita, imar planları, imar uygulaması, yapı, yol, demiryolu, çevre düzeni planları, baraj, tüm su ve atık su iletim sistemleri ve drenaj, kamulaştırma, doğalgaz ve petrol iletim sistemleri, çevresel etki değerlendirme raporu, jeolojik ve geoteknik zemin etütleri, köprü, GIS uygulaması, kadastro uygulaması, kentsel tasarım, peyzaj ve sulama, kent bilgi sistemleri kurulması, her türlü detay projenin yapılması

  • Keşif ve ihale dosyası hazırlanması
  • Projeye yönelik keşif ve ihale dosyalarının hazırlanması
  • Danışmanlık ve müşavirlik faaliyetleri
  • Altyapı ve üstyapı projelerinin inşaat yapım kontrollüğü ve müşavirlik yapılması
  • Kamu ve özel sektör kuruluşlarına faaliyet alanlarında danışmanlık hizmeti verilmesi
  • Belediye altyapı işletmelerine yönelik teknoloji danışmanlığı yapılması

  Danışmanlık ve Müşavirlik  Faaliyetleri

 Tüm altyapı ve üstyapı inşaat sektöründe, inşaatın başlama safhasının öncesinde,  devamında ve  işin bitimine kadar       gerekli her  türlü mühendislik, danışmanlık ve müşavirlik hizmetleri yürütülmektedir.