Müşteri
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı
İşin Adı
İstanbul İl Sınırları İçinde Nisan 2008 Tarihi İle Eylül 2008 Tarihlerinde Renkli Digital Hava Fotoğrafı Çekimi İle Toplam İki Uçuşta 2600 Adet 1/5000 Ölçekli Renkli Sayısal Ortofoto Harita Üretimi İşi İhale Kayıt No: 2007/203903
İşin Tanımı
2600 Adet 1/5000 ölçekli ortofoto harita üretimi
Proje Fotoğrafları