Müşteri
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İşin Adı
İstanbul Büyükşehir Belediyesine Mülklerine ilişkin verilerin gün. ve CBS ort. değ .prj. işi
İşin Tanımı
İstanbul Büyükşehir Belediyesine Mülklerine ilişkin verilerin güncelleştirilmesi ve CBS ortamında değerlendirilmesi projesi işi
Proje Fotoğrafları