Müşteri
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı Altyapı Projeler Müdürlüğü
İşin Adı
Başakşehir Mahallesi, Kayasehir Bölgesi Tem Otoyolu-Eski Edirne Asfalt Yolu Arası Yol, Kavşak Uygulama Projelerinin Hazırlanması
İşin Tanımı
-

                                                                                                           
 74 km yol için;

-Ön, kesin ve uygulama projelerinin  (Bölünmüş karayolu, kent içi ulaşım  trafik planı ve toplu taşım planlama işleri, kent geçişleri, katlı kavşak projeleri) hazırlanması
-Projelendirilen yol güzergahlarına ait jeodezik çalışmalar yapılarak şeritvari halihazır harita alımlarının  ve çizimlerinin  yapılması
-120.000 m2 sanat yapılarına (Köprüler, viyadükler, altgeçitler, üstgeçitler ve istinat duvarlarına) ait kesin ve uygulama projeleri kapsamında statik ve betonarme projelerin hazırlanması,  jeolojik ve geoteknik etüdlerin  yapılması
-İlgili yollara ait şeritvari güzergah etüdleri, zemin etüdleri, kamulaştırma dosyaları, planları ve 1/1000-1/5000 ölçekli imar plan tadilatları,altyapı deplase projelerinin  hazırlanması
-Yol güzergahlarına ait hidrolik etüdler ve hesaplar yapılarak drenaj projelerinin hazırlanması
-Uygulama proje raporları ile keşif ve metraj raporlarının hazırlanması

Proje Fotoğrafları