Müşteri
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başk. Altyapı Projeler Müdürlüğü
İşin Adı
İstanbul Geneli 4. Grup Cadde-Meydan Düzenleme Projelerinin Hazırlanması 2012/109283
İşin Tanımı
İstanbul Genelinde İçeriğinde 7 cadde düzenleme projesinin ve atıksu projesinin ön ve uygulama projelerinin hazırlanması ile metraj, yaklaşık maliyet, fiyat analizi hazırlanması işleri
Proje Fotoğrafları