Müşteri
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı/Ulaşım Planlama Müdürlüğü
İşin Adı
İstanbul Genelinde Kavşak ve Yol Uygulama Projeleri (14. Etap)
İşin Tanımı
-

6 km yol için;

     
-Ön, kesin ve uygulama projelerinin  (Bölünmüş karayolu, kent içi ulaşım – Trafik planı ve toplu taşım planlama işleri, kent geçişleri, katlı kavşak projeleri) hazırlanması
-Projelendirilen yol güzergahlarına ait jeodezik çalışmalar yapılarak şeritvari halihazır harita alımlarının  ve çizimlerinin  yapılması
-10.000 m2 sanat yapılarına (Köprüler, viyadükler, altgeçitler, üstgeçitler ve istinat duvarlarına) ait kesin ve uygulama projeleri kapsamında statik ve betonarme projelerin hazırlanması,  jeolojik ve geoteknik etüdlerin yapılması
-İlgili yollara ait şeritvari güzergah etüdleri, zemin etüdleri, kamulaştırma dosyaları, planları ve 1/1000-1/5000 ölçekli imar plan tadilatları,altyapı deplase projelerinin  hazırlanması
-Yol güzergahlarına ait hidrolik etüdler ve hesaplar yapılarak drenaj projelerinin hazırlanması
-Uygulama proje raporları ile keşif ve metraj raporlarının hazırlanması
                                                                                                                                       

Proje Fotoğrafları