Müşteri
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı/Ulaşım Planlama Müdürlüğü
İşin Adı
Anadolu Yakasında Köprü ,Katlı Kavşak, Altgeçit ve Yol Uygulama Projeleri Hazırlanması (1.Etap)
İşin Tanımı
-

44,779 km yol için;

- Ön, kesin ve uygulama projelerinin  (Bölünmüş karayolu, Kent İçi Ulaşım – Trafik planı ve toplu taşım planlama işleri, kent geçişleri, katlı kavşak projeleri) hazırlanması
 -Projelendirilen yol güzergahlarına ait jeodezik çalışmalar yapılarak şeritvari halihazır harita alımlarının  ve çizimlerinin  yapılması
-9.000m2 sanat yapılarına (Köprüler, viyadükler, altgeçitler, üstgeçitler)  ve 12.00m2 istinat duvarlarına ait kesin ve uygulama projeleri kapsamında statik ve betonarme projelerin hazırlanması,  jeolojik ve geoteknik etüdlerin  yapılması
- İlgili yollara ait şeritvari güzergah etüdleri, zemin etüdleri, kamulaştırma dosyaları, planları ve 1/1000-1/5000 ölçekli imar plan tadilatları,altyapı deplase projelerinin  hazırlanması
- Yol güzergahlarına ait hidrolik etüdler ve hesaplar yapılarak drenaj projelerinin hazırlanması
- Uygulama proje raporları ile keşif ve metraj raporlarının hazırlanması
 

Proje Fotoğrafları