Müşteri
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı/Ulaşım Planlama Müdürlüğü
İşin Adı
İstanbul Genelinde Kavşak ve Yol Uygulama Projeleri (18. Etap)
İşin Tanımı
-

1 km yol projesi için;                                                                                           

-Projelendirilen yol güzergahlarına ait halihazır harita alımları ve çizimleri yapılmıştır
-8700 m2 TEM Otoyolu üzerinden geçen köprüye ait kesin ve uygulama projeleri kapsamında statik ve betonarme   projeleri hazırlanmıştır
-İlgili yollara ait kamulaştırma dosyaları, planları ve 1/1000 – 1/5000 ölçekli imar plan tadilatları hazırlanmıştır
-Yol güzergahlarına ait hidrolik etütler ve hesaplar yapılarak drenaj projeleri hazırlanmıştır
-Uygulama proje raporları ile keşif ve metraj raporları hazırlanmıştır

Proje Fotoğrafları