Müşteri
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı/Ulaşım Planlama Müdürlüğü
İşin Adı
İstanbul Genelinde Kavşak ve Yol Uygulama Projeleri (15. Etap)
İşin Tanımı
-

Avan projeleri hazırlanmış olan projede;                                                                                        
-Jeodezik çalışmalar yapılarak halihazır harita alımlarının yapılması
- 11.000 m2 köprü projeleri, 1.492 m2 duvar projeleri ait uygulama projelerinin  ve raporlarının hazırlanması
-Kamulaştırma planları yapılması

Proje Fotoğrafları