Müşteri
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Dairesi Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü
İşin Adı
Anadolu Yakasında Köprü, Katlı Kavşak, Altgeçit ve Yol Uygulama Projeleri Hazırlanması (2. Etap)
İşin Tanımı
-

87,96 km yol için;

-Ön, kesin ve uygulama projelerinin  (Bölünmüş karayolu, kent içi ulaşım – trafik planı ve toplu taşım planlama işleri, kent geçişleri, katlı kavşak projeleri) hazırlanması
-Projelendirilen yol güzergahlarına ait jeodezik çalışmalar yapılarak şeritvari halihazır harita alımlarının  ve çizimlerinin  yapılması
-38.070,73 m2 sanat yapılarına (Köprüler, viyadükler, altgeçitler, üstgeçitler ve istinat duvarlarına) ait kesin ve uygulama projeleri kapsamında statik ve betonarme projelerin hazırlanması,  jeolojik ve geoteknik etüdlerin yapılması
-İlgili yollara ait şeritvari güzergah etüdleri, zemin etüdleri, kamulaştırma dosyaları, planları ve 1/1000-1/5000 ölçekli imar plan tadilatları,altyapı deplase projelerinin  hazırlanması
-19 adet kavşak için trafik sayımları yapılarak hız ve yoğunluk etüdlerinin  yapılması  ve km alternatifler için simülasyonların hazırlanması
-Yol güzergahlarına ait hidrolik etüdler ve hesaplar yapılarak drenaj projelerinin hazırlanması
-Uygulama proje raporları ile keşif ve metraj raporlarının hazırlanması
 

Proje Fotoğrafları