Müşteri
Karayolları Genel Müdürlüğü
İşin Adı
Kamulaştırma Sınırlarının Tespit ve İşaretlenmesi
İşin Tanımı
76 km kamulaştırma plan üretimi ile kamulaştırma sınırının tespiti ve işaretlenmesi
Proje Fotoğrafları