Müşteri
Karayolları Genel Müdürlüğü
İşin Adı
Kamulaştırma Mühendislik Hizmetleri
İşin Tanımı
22,3km kamulaştırma plan üretimi ile kamulaştırma sınırının tespiti ve işaretlenmesi
Proje Fotoğrafları