Müşteri
Karayolları Genel Müdürlüğü
İşin Adı
Seferihisar-Kuşadası İl Yolu Jeodezi ve Fotogrametri Mühendislik Hizmetleri Yersel Yötemle Sayısal Harita Üretimi İşi
İşin Tanımı
46 km 1/1000 ölçekli sayısal halihazır harita yapımı (920 ha)
Proje Fotoğrafları