Müşteri
Karayolları Genel Müdürlüğü
İşin Adı
(Çiçekli-Hozat) Ayrımı-Karaoğlan İl Yolu Km:31+922-48+400
İşin Tanımı
16,5 km yol güzergahının; kamulaştırma plan üretimi, kamulaştırma planlarının kadastro kontrolleri
Proje Fotoğrafları