Müşteri
Karayolları Genel Müdürlüğü
İşin Adı
(Malatya-Kayseri)Ayrımı-Gölbaşı-5.Bl.Hd. D.Y. Km: 9+000-17+288 ve (Elazığ-Malatya)Ayrımı-Pötürge-Nemrut İl Yolu Km: 22+000-42+184
İşin Tanımı
28,4 km yol güzergahlarının; kamulaştırma planlarının hazırlanması, kamulaştırma planlarının kadastro kontrollerinin yapılması
Proje Fotoğrafları