Müşteri
Karayolları Genel Müdürlüğü
İşin Adı
7.Bl.Hd.- Koyulhisar Ayrımı-Devlet Yolu ve Koyulhisar Ayrımı-Şebinkarahisar Kavşak Ayrımı Devlet Yolu
İşin Tanımı
43 km kamulaştırma mühendislik işleri
Proje Fotoğrafları