Müşteri
Karayolları Genel Müdürlüğü
İşin Adı
Etüt Proje Mühendislik Hizmetler
İşin Tanımı
17 km 1/5000 ölçekli sayısal harita yapımı zemin araştırma mühendislik hizmetleri işi
Proje Fotoğrafları