Müşteri
Karayolları Genel Müdürlüğü
İşin Adı
( Türkeli-Ayancık) Ayr.-Erfelek - (Sinop-Boyabat) Ayr. ve Sinop - Erfelek Yolu Etüt Proje Mühendislik Hizmetleri İşi
İşin Tanımı
-

59,4 km. harita, aplikasyon, yol projesi, ÇED, köprü projeleri, 4 adet kavşak projesi, zemin araştırma ve kamulaştırma mühendislik hizmetleri

Proje Fotoğrafları