Müşteri
Karayolları Genel Müdürlüğü
İşin Adı
Doğanşar- ( Reşadiye-Koyulhisar) Yolu Etüt Proje Mühendislik Hizmetleri İşi
İşin Tanımı
-

27,93 km. harita yapımı, aplikasyon, kesin proje yapımı, kamulaştırma işi, ÇED mühendislik hizmetleri, zemin araştırma mühendislik hizmetleri

Proje Fotoğrafları