Müşteri
Karayolları Genel Müdürlüğü
İşin Adı
Antakya-Yayladağı-Suriye Hududu Yolu Etüt Proje Mühendislik Hizmetleri İşi
İşin Tanımı
-

44,0 km harita yapımı, 43,7 km  kesin yol projesi yapımı, 46,0 km kamulaştırma planı yapımı, 39,55 km zemin araştırma mühendislik hizmetleri, 1.961,60 m2 küçük sanat  yapısı project yapımı      

Proje Fotoğrafları