Müşteri
Karayolları Genel Müdürlüğü
İşin Adı
Uşak – Banaz – 3. Bl. Hd. Yolu Etüt Proje Mühendislik Hizmetleri İşi
İşin Tanımı
-

52 km 1/1000 ölçekli harita yapımı, 53,61 km kesin proje yapımı, 934,91 m2  köprü  projeleri yapımı, 52,5 km zemin araştırma mühendislik hizmetleri      

Proje Fotoğrafları