Müşteri
Karayolları Genel Müdürlüğü
İşin Adı
(Bingöl-11. Bl. Hd.) Ayr.-Karlıova-12. Bl. Hd. Devlet Yolu Etüt ve Proje Mühendislik Hizmetleri İşi
İşin Tanımı
-

78,96 km 1/1000 ölçekli sayısal harita yapımı, 78,96 km kesin proje yapımı, 78,96 km zemin araştırma mühendislik hizmetleri, 78,96 km trafik projesi yapımı,  4 adet (12798 m2) köprü projesinin yapımı

Proje Fotoğrafları