Müşteri
Karayolları Genel Müdürlüğü
İşin Adı
(Ankara-İstanbul) Ayr.-Bolu-Seben Yolu Etüt Proje Mühendislik Hizmetleri İşi
İşin Tanımı
-

51,75 km yol projesi yapımı, 51,75 km zemin araştırma mühendislik hizmetleri, 51,75 km  trafik, yol aydınlatma ve peyzaj projeleri yapımı, 729 m2 köprü projeleri yapımı    

Proje Fotoğrafları