Müşteri
Karayolları Genel Müdürlüğü
İşin Adı
Muğla – Kale Yolu Etüt ve Proje Mühendislik Hizmetleri İşi
İşin Tanımı
-

58,00 km 1/1000 ölçekli sayısal harita yapımı, kesin projelerin yapımı, zemin araştırma mühendislik hizmetlerinin yapılması, trafik projelerinin yapılması    

Proje Fotoğrafları