Müşteri
Karayolları Genel Müdürlüğü
İşin Adı
6 B1.Md. Kapsamındaki Muhtalif Yolların Etüt Proje Mühendislik Hizmetleri işi
İşin Tanımı
48,5 km halihazır haritanın oluşturulması ve çizimi, 39,1 km kamulaştırma mühendislik hizmet işi, 222,18 m2 kesin proje yapımı, 100,13 km kesin proje yapımı, 31,15 km zemin araştırma mühendislik hizmet işi.
Proje Fotoğrafları