Müşteri
Karayolları Genel Müdürlüğü
İşin Adı
Hafik-Zara-İmranlı-Karacaören Ayr.Devletyoluna ait Harita Muhendislik Hizmetleri Fotogrametrik Yöntemle Sayısal Halihazır Haritaların Üretilmesi
İşin Tanımı
Hafik-Zara-İmranlı-Karacaören Ayr.Devletyoluna(KM:0+000-71+106) ait harita mühendislik hizmetleri fotogrametrik yöntemle sayısal halihazır haritaların üretilmesi
Proje Fotoğrafları