Müşteri
Karayolları Genel Müdürlüğü
İşin Adı
Karayolları 14. Bölge (BURSA) Müdürlüğü dahilindeki muhtelif yolların Harita Mühendislik Hizmetleri, Fotogrametrik Yöntemle Sayısal Halihazır Haritalar ile ÇGDY Yönetmeliği doğrultusunda Gürültü haritalarının hazırlanması
İşin Tanımı
Harita Mühendislik Hizmetleri Fotogrametrik Yöntemle Sayısal Hâlihazır Harita Üretimi ile ÇGDY Yönetmeliği doğrultusunda Gürültü Haritalarının Hazırlanması İşi (yaklaşık 77 Km).14400 Ha dır. İşin %74.44'ü fotogrametrik harita, %25.56lik kısmı gürültü haritasıdır.
Proje Fotoğrafları