Müşteri
Karayolları Genel Müdürlüğü
İşin Adı
Gürpınar - Kırkgeçit - Ördekli - (Yeniköprü - Hakkari) Ayr. il Yolu Harita Mühendislik Hizmetleri, Fotogrametrik Yöntemle Sayısal Harita Üretim Danışmanlık İşi
İşin Tanımı
Harita mühendislik hizmetleri fotogrametrik yöntemle sayısal hâlihazır harita üretimi işi (yaklaşık 102 Km). 3060 Ha dır.
Proje Fotoğrafları