Müşteri
Karayolları Genel Müdürlüğü Etüt Ve Proje Dairesi Başkanlığı
İşin Adı
Akçaabat Ayr.-Düzköy İl Yolu Etüt ve Proje Mühendislik Hizmet Alımı İşi
İşin Tanımı
-

14 km yol için;

- 1/1000 ölçekli sayısal harita yapımı
-Kesin yol projesi yapılmı
-Zemin araştırma mühendislik hizmetleri işi yapımı

Proje Fotoğrafları