Müşteri
T.C Karayolu Genel Müdürlüğü Araştırma ve Proje Dairesi Başkanlığı
İşin Adı
Yozgat Çevre Yolu Etüt ve Proje Danışmanlık Hizmet Alımı İşi
İşin Tanımı
-

14 km yol için;

- Fotogrametrik yöntemle 1/1000 ölçekli sayısal harita yapılması
-1/1000 ölçekli sayısal harita yapımı
-Zemin araştırma mühendislik  hizmetleri 
-Trafik projesi hazırlanması

                                                                                                                                     

Proje Fotoğrafları