Müşteri
T.C Karayolu Genel Müdürlüğü Araştırma ve Proje Dairesi Başkanlığı
İşin Adı
Yozgat Çevre Yolu Etüt ve Proje Danışmanlık Hizmet Alımı İşi
İşin Tanımı
-

14 km yol için;

-Fotogrametrik yöntemle 1/1000 ölçekli sayısal harita yapılması
-Kesin projelerin hazırlanması
-Zemin araştırma mühendislik hizmetleri işlerinin yapılması                                                                                              -Trafik projelerinin yapılması                                                                                                                                     

Proje Fotoğrafları