Müşteri
Karayolları Genel Müdürlüğü Etüt Ve Proje Dairesi Başkanlığı
İşin Adı
Bornova Çevreyolu Etüt ve Proje Danışmanlık Hizmet Alımı İşi
İşin Tanımı
-

12,87 km yol için;

- Fotogrametrik yöntemle 1/1000 ölçekli sayısal harita yapılması
-1/1000 ölçekli sayısal harita yapımı
-Zemin araştırma mühendislik  hizmetleri 
-Trafik projesi hazırlanması
-8 adet (1082 m2)  kesin köprü projelerinin ve 1 adet (2260 m2) çift tüp tünel projelerinin yapılması                                                                                        

Proje Fotoğrafları