Müşteri
Karayolları Genel Müdürlüğü Etüt Ve Proje Dairesi Başkanlığı
İşin Adı
Bornova Çevreyolu Etüt ve Proje Danışmanlık Hizmet Alımı İşi
İşin Tanımı
-

12,87 km yol için;

-Fotogrametrik yöntemle 1/1000 ölçekli sayısal harita yapılması
-Kesin projelerin hazırlanması
-Zemin araştırma mühendislik hizmetleri işlerinin yapılması                                                                                        -Trafik projelerinin yapılması                                                                                                                                      -8 adet (1082 m2) köprü projelerinin  yapılması                                                                                                            -5 adet farklı seviyeli kavşak projelerinin yapılması                                                                                                    -1 adet (2260m) çift tüp tünel projelerinin yapılması


 

Proje Fotoğrafları