Müşteri
Karayolları Genel Müdürlüğü Etüt Ve Proje Dairesi Başkanlığı
İşin Adı
Batman-Hasankeyf-Gercüş-Midyat Yolu Etüt ve Proje Danışmanlık Hizmet Alımı İşi
İşin Tanımı
-

32,318 km yol için; 

-Ön, kesin ve uygulama projelerin hazırlanması
-1/1000 ölçekli sayısal harita yapımı
-Zemin araştırma mühendislik  hizmetleri 
-Trafik projesi hazırlanması
-ÇED mühendislik hizmetleri 


 

Proje Fotoğrafları