Müşteri
Karayolları Genel Müdürlüğü Etüt Ve Proje Dairesi Başkanlığı
İşin Adı
Kırşehir-Kesikköprü-Tuzköy-Havaalanı Bağlantı Yolu Etüt ve Proje Danışmanlık Hizmet Alım İşi
İşin Tanımı
-

54 km yol için;

-Fotogrametrik yöntemle 1/1000 ölçekli sayısal harita yapılması
-Kesin projelerin hazırlanması
-Zemin araştırma mühendislik hizmetleri işlerinin yapılması                                                                                        -Trafik projelerinin yapılması                                                                                                                                  -1000 m2 alanda kesin köprü projelerinin yapılması                                                                                                     -Çed çalışmalarının yapılması                                                                                                                            

 

     

Proje Fotoğrafları