Müşteri
Karayolları Genel Müdürlüğü Etüt Ve Proje Dairesi Başkanlığı
İşin Adı
Kırşehir-Kesikköprü-Tuzköy-Havaalanı Bağlantı Yolu Etüt ve Proje Danışmanlık Hizmet Alım İşi
İşin Tanımı
-

54 km yol için; 

- Fotogrametrik yöntemle 1/1000 ölçekli sayısal harita yapılması
-1/1000 ölçekli sayısal harita yapımı
-Zemin araştırma mühendislik  hizmetleri 
-Trafik projesi hazırlanması
-1000 m2 alanda kesin köprü projelerinin yapılması                                                                                                                                                             

                                                                                       

Proje Fotoğrafları