ALTAŞ Altyapı Uluslararası  Mühendislik Müşavirli Anonim Şirketi kurulduğu 1992 yılından bugüne, altyapı, üstyapı ve kentsel tasarım alanlarında  hizmeti veren proje mühendislik, müşavirlik ve danışmanlık firmasıdır.

 

 

Kuruluşun temel prensibi, yüklendiği projelerle, kendi faaliyet alanında, ülkenin dünya da bulunacağı yeri belirlemede etkili olacağı bilinci ve sorumluluk anlayışı ile çalışanların teknolojik gelişmeler ve iş etiğine  uyumu  dahilinde eğitimini sağlamak, sektördeki en son teknoloji  ve  gelişmelerle,  bilgi  birikimini kullanarak, doğru, hızlı ve güvenilir proje ve müşavirlik hizmetleri sunmaktır.

 

 

 

Kuruluşun temel prensibi,  yüklendiği  projelerde,  kendisinden  beklenen sorumluluk ve performansı, yasa yönetmelik ve etik kurallara bağlı kalarak yerine getirmek, çalışanlarının mesleki gelişimlerine, tecrübelerine katkıda bulunacak iş ortamı sağlayarak ülkede, istihdam edilebilecek nitelikli işgücünün artışında katkıda bulunmaktır.