ALTAŞ  olarak,

 

- En son teknoloji ve gelişmelerle , bilgi birikimini kullanarak, doğru, hızlı ve güvenilir, proje ve müşavirlik hizmetleri sunmak;

 

- Personelimize, teknolojik gelişmeler ve iş etiğine uyumu dahilinde eğitimini sağlamak;

 

- Yaptığımız faaliyet alanımızda, uluslar arası standartlar ve müşteri istekleri çerçevesinde ülke içinde ve dışında rekabet gücümüzü arttırarak sürekli gelişmeyi sağlamak;

 

- Kuruluşumuzun, büro ve arazi faaliyetlerinde, çevreye zararlı etkilerin en az düzeye indirilmesi amacıyla, proje tasarımı, ÇED raporu hazırlanması danışmanlığı, çevre boyutu kapsamında yer alan ürün kullanımı, Acil Hal durumu ile faaliyetleri,bilgilendirme ve iletişim akışı içinde,yasal mevzuata uygun, planlamak, uygulamak;kontrol ve denetimlerini yapmak, sistemi gözden geçirerek, sürekli iyileşmesini sağlamak, ayrıca toprağa, havaya , suya zararlı madde verilmesini sıfıra indirgemek;

 

- Kuruluşumuzun, büro ve arazi faaliyetlerinde, kaza riskleri,personel sağlığı, iş yeri güvenliği, bilgilendirme ve iletişim, Acil Hal ile faaliyetleri, yasal mevzuata uygun, planlamak, uygulamak;kontrol ve denetimlerini yaparak ve sistemi gözden geçirerek, sürekli iyileşmesini sağlamak, kalite politikamızdır.

 

Genel Müdür