Müşteri
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
İşin Adı
Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi 8-4 İhale Paket KRS-MRK Sözleşme Referans Numaralı Kadastro Harita Ve Bilgilerinin Güncellenmesi (3402 S.K./22-a) İşi
İşin Tanımı
36.532 parsel 3402/22-a uygulaması İşi (34.462,80 ha)
Proje Fotoğrafları