Müşteri
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
İşin Adı
Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi 20-6 İhale Paket SVS-ZRA Sözleşme Referans Numaralı Kadastro Harita Ve Bilgilerinin Güncellenmesi (3402 S.K./22-a) İşi
İşin Tanımı
24.111 parsel 3402/22-a uygulaması işi (18.050,10 ha)
Proje Fotoğrafları