Müşteri
TCDD Genel Müdürlüğü
İşin Adı
İskenderun Liman Sahası Halihazır Harita Üretimi
İşin Tanımı
75 ha 1/1000 ölçekli halihazır harita üretimi
Proje Fotoğrafları