Müşteri
TCDD Genel Müdürlüğü
İşin Adı
Kahramanmaraş Gar Sahası 1/1000 Ölçekli Halihazır Harita Alımı ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Yapım İşi
İşin Tanımı
37,6 ha 1/1000 ölçekli halihazır harita alımı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapımı
Proje Fotoğrafları