Müşteri
TCDD Genel Müdürlüğü
İşin Adı
Afyon Batı Anadolu Vagon Fabrika Sahasının İmar Değişiklik Planlarının Yapımı
İşin Tanımı
225,7 ha 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar değişiklik planlarının yapımı
Proje Fotoğrafları