Müşteri
Türkiye Cumhuriyeti Demiryolları Genel Müdürlüğü
İşin Adı
Afyonkarahisar İli Erkmen Kasabasında bulunan 225.7 Ha Ayfon Batı Anadolu Vagon Fabrikası Sahası için 1/1000 ölçekli Ana Planın Uygulanması Çalışması (Arkitenin Uygulanması 18)
İşin Tanımı
Teknik olarak BÖHYY'ye göre 225,7 Ha ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nun (18 uncu maddenin uygulanması) ölçütleri üzerine master uygulama kapsamında; . BOHYY'ye uygun olarak 225,7 için revizyon haritasının oluşturulması, kesit ve parseller için birleşim fabrikalarının hazırlanması, dağılım tahsisi ve tahsisin hazırlanması, tescile hazırlanan tabloların ve planların hazırlanması, kadastro ayırma boyutlarının hazırlanması, 225,7 Ha ve kadastro kontrol alanına başvurusu,tapu kayıt süreçlerinin yürütülmesi.
Proje Fotoğrafları