Müşteri
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü
İşin Adı
Yenice Gar Sahası Hat Tevsiatı Yapılması Etüt Proje ve Mühendislik Hizmetleri İşi
İşin Tanımı
Yenice Gar Sahası hat tevsiatı yapılması işi kapsamında; lojistik köy kapsamında olan tüm binaların mimari, statik, elektrik, mekanik tesisat projelerinin hazırlanması, Yenice Gar Demiryolu İstasyonuna ait genel yerleşim planlarının hazırlanması, ana hat ve cari hatlara ait tüm detay projelerinin hazırlanması, lojistik köy sahasının halihazır haritalarının oluşturulması, zemin araştırma hizmetlerinin yapılması ve tüm projelere ait keşif, metrajlar ve ihale dokümanlarının hazırlanması işleridir.
Proje Fotoğrafları