Müşteri
T.C.Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü
İşin Adı
Adapazarı – Karasu Demiryolu Bağlantısı 3. Bölüm Kamulaştırma İşlemlerinin Yürütülmesi ve Tamamlanması Mühendislik Hizmet Alımı İşi
İşin Tanımı
19.333 km demiryolu güzergahına isabet eden 740 adet taşınmaz ve 3864 adet malik ile ilgili olarak; kadastro paftaları ve tapu kayıtlarının güncellenmesi, nüfus aile tablolarının ve adreslerin güncellenmesi, pazarlık görüşmelerine davet yazılarının hazırlanması, görüşmelerin organizasyonu, anlaşma ve anlaşmazlık tutanaklarının hazırlanması, tapuda ferağ işlemlerinin sonuçlandırılması için doküman ve yazışmaların hazırlanması, uzlaşma sağlanamayan parsellerde dava dosyalarının hazırlanması işleri
Proje Fotoğrafları