Müşteri
Ulaştırma Bakanlığı DLH İnş. Gn. Müd.
İşin Adı
Ankara – Sivas Demiryolu Hattı Etüt Proje Mühendislik Hizmetleri İşi
İşin Tanımı
685 km 1/2000 ölçekli fotogrametrik yöntemle sayısal haritaların şeritvari alınması, 2000 ha kamulaştırma planlarının yapılması
Proje Fotoğrafları